Za nas je hrana više od namirnice. Ona je otkrivanje nepoznatog, usavršavanje poznatog, vječna inspiracija za stvaranje novog. Majstor kuhar tim čine gastro stručnjaci koji znanje i strast prema hrani nesebično prenose na druge.

Strukturni fondovi

NAZIV PROJEKTA: "Majstor kuhar Akademija", referentna oznaka: KK.03.2.1.19.0879

KRATKI OPIS PROJEKTA: Poduzeće Majstor kuhar Njam njam d.o.o. provodi projekt nabave licenci za
softwere i nabavu prateće hardwerske opreme. Nabavljenim softwerima i opremom poduzeće
planira uspostaviti vlastiti server, modernizirati postojeću uslugu direktne edukacije u ugostiteljstvu i
kulinarstvu te razviti nove usluge u vidu pružanja usluga „on-line“ edukacija.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI: Cilj projekta je jačanje tržišne pozicije te povećanje konkurentnosti i
učinkovitosti poslovanja poduzeća Majstor kuhar Njam njam d.o.o. Primjena informacijske i
komunikacijske tehnologije doprinijeti će ostvarenju očekivanih rezultata projekta: unapređenju
poslovnih procesa, omogućavanju stvaranja jedinstvene baze podataka o klijentima i kreiranja
zanimljivog sadržaja, olakšavanju komunikacije između klijenata i poduzeća i povećanju vidljivost
poduzeća. Unutar poduzeća postojat će brži prijenos podataka i omogućiti će se racionalizacija
vremena za obavljanje usluga. Krajnji rezultati su jačanje tržišne pozicije poduzeća, povećanje
konkurentnosti i učinkovitosti, unaprjeđenje 5 poslovnih procesa, povećanje prihoda od prodaje za
40% te zapošljavanje jednog novog djelatnika.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: Ukupna vrijednost projekta s PDV-
om iznosi 233.603,18 HRK, a iznos koji sufinancira EU iznosi 115.042,79 HRK ukupno prihvatljivih
troškova.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: Razdoblje provedbe projekta je od 2. veljače 2020. do 2. listopada
2020. godine.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Sabina Jalšić,
E-mail: sabina@majstorkuhar.hr,
Tel: 091/2313-333
Fax: 01/6110-802


Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici
https://strukturnifondovi.hr/ 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.